ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

2016-08-20 00:31
Την Η΄(8η) του  μηνός Σεπτεμβρίου το Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.     Ο πατέρας της Θεοτόκου λεγόταν Ιωακείμ και καταγόταν από το γένος Νάθαν, υιού του βασιλέως Δαυίδ. Ο Νάθαν γέννησε τον Λευί, ο Λευί γέννησε τον Μελχί και τον...
2016-06-23 11:10
«Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ Ἀβραάμ».         Ξεκινώντας ο Ματθαίος ονομάζει το Ευαγγέλιό του «Βίβλο γενέσεως». Το ερώτημα που προκύπτει αμέσως είναι το γιατί βάζει αυτόν τον περιοριστικό τίτλο; Μήπως δεν επρόκειτο να μας εξιστορήσει για...

Επαφή