Σχετικά με μας

Η ιστοσελίδα peripatitis.net είναι μία προσπάθεια μελέτης του π. Μιχαήλ Στεφάνου. Όποιος ωφεληθεί απ’ αυτήν την προσπάθεια ευλογημένο να’ ναι!

Όποιος πάλι διαφωνεί με κάποια ιστορικά στοιχεία που δίδουμε, παρακαλούμε να μας διορθώσει  αποστέλλοντας σχετικό email. 

Επαφή