Νοέμβριος

Νοέμβριος

2013-10-31 21:05
Τη πρώτη του μηνός Νοεμβρίου, μνήμη των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.         Οι άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν κατά σάρκα αδελφοί και κατάγονταν από την περιοχή της Εφέσου, στην Επαρχία της Ασίας. Ο πατέρας τους, ειδωλολάτρης ευγενής,...
2013-11-02 02:54
Τη δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη των αγίων μαρτύρων Ακινδύνου, Πηγασίου, Αφθονίου, Ελπιδοφόρου και Ανεμποδίστου.         Οι άγιοι αυτοί μάρτυρες ήταν αξιωματούχοι στην αυλή του βασιλέως της Περσίας Σαβωρίου Β΄(309-379). Όταν ο βασιλέας εξαπέλυσε τον αιματηρό του...
2013-11-03 18:52
Τη Τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη των αγίων μαρτύρων Ακεψιμά, επισκόπου, Ιωσήφ, πρεσβυτέρου και Αειθαλά διακόνου.         Κατά το 37ο έτος του άγριου διωγμού κατά των χριστιανών που κήρυξε ο βασιλέας της Περσίας Σαβώριος Β΄ (309-379), έλαβαν οι αρχιμάγοι εξουσία να...
2013-11-04 19:26
Τη Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωαννικίου του Μεγάλου, ερημίτου εν τω όρει Ολύμπω.         Ο όσιος πατήρ ημών Ιωαννίκιος γεννήθηκε στα 754 στην κώμη Μαρυκάτων, βόρεια της λίμηνς Απολλωνιάδας, της Βιθυνίας. Οι γονείς του ήταν αγρότες και είχαν...
2013-11-05 21:24
Τη Πέμπτη του αυτού μηνός μνήμη των αγίων μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης.         Οι άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν κατά τα έτη της βασιλείας του αυτοκράτορα Δεκίου (250) και του ηγεμόνος Σεκούνδου στην πόλη Έμεσα (σημ. Χομς στη Συρία). Οι γονείς του Γαλακτίωνος...
2013-11-06 20:09
Τη έκτη του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου ιερομονάχου Παύλου του Ομολογητού, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.         Ο άγιος Παύλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Την εποχή της Οικουμενικής συνόδου της Νικαίας ήταν ακόμη έφηβος, αλλά λίγο αργότερα κατατάχθηκε στον...
2013-11-07 19:49
Τη εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου Ιέρωνος και των τριάκοντα τριών συναθλητών αυτού, εν Μελιτηνή μαρτυρησάντων.         Ο άγιος Ιέρων καταγόταν από τα Τύανα της Καππαδοκίας. Ζούσε απλή και ήσυχη ζωή δουλεύοντας τη γη του κατά την τυραννική βασιλεία των...
2013-11-09 17:09
Τη ογδόη του αυτού μηνός, εορτάζομεν την Σύναξιν των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και  Γαβριήλ και των λοιπών ουρανίων και ασωμάτων Δυνάμεων. Ο Θεός ως αγαθός θέλησε να μετάσχει και κάποιος άλλος στο Φώς του καθιστώντας τις ουράνιες και ασώματες δυνάμεις ένθερμους και έμπλεους ζήλου λειτουργούς...
2013-11-09 17:29
Τη ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη των αγίων μαρτύρων Ονησιφόρου και Πορφυρίου         Οι άγιοι τούτοι μάρτυρες υπέφεραν για το όνομα του Χριστού κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού (305) και ομολόγησαν την πίστη τους. Υπεβλήθησαν σε διάφορα μαρτύρια σε όλο τους το σώμα....
2013-11-10 22:41
Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη των αγίων αποστόλων Ολυμπά, Ροδίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου, Εράστου, Κουάρτου.         Οι άγιοι αυτοί απόστολοι ανήκουν στους εβδομήκοντα μαθητές του Σωτήρος.  Οι άγιοι Ολυμπάς και Ροδίων αναφέρονται από τον Απόστολο Παύλο στην...
1 | 2 | 3 >>

Επαφή