101-325 μ.Χ

2020-05-03 18:00
Εκτός από τους αποστόλους και τους συνεργάτες τους που αναφέραμε, κι άλλοι εργάστηκαν για την διάδοση του χριστιανισμού. Π.χ στην Έφεσο ο Απολλώ, ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα. Οι κήρυκες απευθυνόμενοι στον ελληνιστικό κόσμο χρησιμοποίησαν την ελληνική γλώσσα στην οποία γράφηκαν και τα βιβλία της Κ.Δ....
2020-05-03 18:30
Στα Ιεροσόλυμα επειδή οι απόστολοι ήταν απασχολημένοι με το κήρυγμα και δεν είχαν καιρό να εξυπηρετήσουν τα δείπνα των χριστιανών, δημιουργήθηκαν παράπονα από τους ελληνιστές χριστιανούς και οι απόστολοι εισηγήθηκαν να διοριστούν επτά χριστιανοί με πίστη και σοφία για να αναλάβουν το έργο αυτό...
2020-05-03 18:43
Πρώτος επίσκοπος ήταν ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Είναι ένας από τους τρεις στύλους της εκκλησίας. Διάδοχος του Ιακώβου ήταν ο Συμεών εξάδελφος του Κυρίου.
2020-05-04 14:08
  Οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων στην αρχή πήγαιναν όπως πρώτα στο ναό του Σολομώντος και προσεύχονταν, το ίδιο έκαναν και οι απόστολοι. Στις Πράξεις αναφέρεται ότι πρόσφεραν και θυσία αγνισμού.  (Πραξ. 21,26) Θεία Ευχαριστία-Αγάπες: Στην αρχή γινόταν κάθε μέρα, ύστερα όμως περιορίστηκε...
2020-05-08 18:12
  To 1883 ο μητροπολίτης Νικομηδείας Φιλόθεος Βρυένιος ανακάλυψε και δημοσίευσε για πρώτη φοράς έργο ανώνυμου συγγραφέα με τίτλο «Διδαχή των δώδεκα αποστόλων» το οποίο περιέχει ηθική κατήχηση. Κάνει λόγο για το βάπτισμα, τις νηστείες, την προσευχή, τη Θεία Ευχαριστία, την εκλογή επισκόπων...
2020-05-09 16:33
    Ο Χριστιανισμός ήταν η θρησκεία που καταδιώχθηκε περισσότερο από κάθε άλλη. Αυτό δεν ήταν περίεργο, γιατί οι αξιώσεις που πρόβαλε το ευαγγέλιο ήταν ριζοσπαστικές . Πάμε από την αρχή να δούμε τους διώκτες του χριστιανισμού όπως συνέβησαν αυτή την περίοδο:   Α) Πόντιος Πιλάτος:...
2020-05-10 19:46
  Δεν δίωξε τους χριστιανούς, εξακολούθησε όμως την τακτική του Τραϊανού. Σε επιστολή του προς τον ανθύπατο Ασίας, γράφει ότι δεν να καταδικάζονται οι χριστιανοί αναίτια και δίχως βάσιμες καταγγελίες. Ο δε συκοφάντης θα πρέπει να τιμωρείται αυστηρά.
2020-05-10 19:54
  Επέτρεψε διωγμούς με την ίδια βάση με τους προκατόχους του (Ανδριανό και Τραϊανό). Επί της αυτοκρατορίας του θανατώθηκε ο Πολύκαρπος επίσκοπος Σμύρνης (23 Φεβ. 156). Την εποχή αυτή έζησε ο Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και έγραψε την πρώτη απολογία του.
2020-05-10 20:07
Γνωστός ως στωικός φιλόσοφος και συγγραφέας του έργου «τα εις εαυτόν». Η θητεία του άρχισε με μεγάλες ατυχίες για το κράτος (πείνα- επιδρομές  βαρβάρων, αρρώστιες). Για όλα αυτά κατηγορήθηκαν ως υπαίτιοι οι χριστιανοί. Έτσι το 176 έγιναν κάποιοι τοπικοί διωγμοί. Στη Ρώμη αποκεφαλίστηκε ο...
2020-05-10 20:10
Οι διωγμοί χαλάρωσαν και οι χριστιανοί μπόρεσαν να κάνουν και συνόδους. Έγιναν όμως κάποιοι διωγμοί στην Καρχηδόνα, στο Σκίλιον της Νουμιδίας και στη Μ. Ασία.
1 | 2 | 3 | 4 >>

Επαφή