500-336 π.Χ

2014-11-18 19:01
        Όπως είδαμε στα βιβλία Έσδρας Α΄και Β΄, ο Έσδρας προσπάθησε με νομοθετικές  ρυθμίσεις να τακτοποιήσει το ζήτημα των μεικτών γάμων των Ιουδαίων με τους εθνικούς. Επειδή όμως το ζήτημα αυτό ήταν μεγάλο και δεν ολοκληρώθηκε από τον Έσδρα, ο Θεός απέστειλε...
2015-11-24 11:34
ΕΣΘΗΡ 485-464 Π.Χ 485-464 π.Χ ΕΣΘΗΡ Το βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται στα ιστορικά χρόνια της Περσικής αυτοκρατορίας υπό του βασιλέως των περσών Ξέρξη Α΄ (Αρταξέρξης) (485-464 π.Χ): Κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας του Αρταξέρξου, ένας Ιουδαίος...
2017-05-10 20:25
433 π.Χ Μαλαχίας             Το όνομά του σημαίνει «ο άγγελός μου». Μάλλον επρόκειτο περί ιδανικής ονομασίας η οποία αποδόθηκε σε άγνωστο προφήτη για τον οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ο Ωριγένης και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς λέγουν ότι μάλλον...

Επαφή