843-1204 μ.Χ

2020-11-11 12:51
  Ο πάπας Νικόλαος είχε ισχυρή προσωπικότητα. Με τις αντιλήψεις του συνετέλεσε ώστε να θεωρηθεί ο παπισμός ανώτερος από την εξουσία του αυτοκράτορα.. έλεγε ότι έχει παγκόσμια δικαιοδοσία. Ότι είναι ο υπέρτατος κριτής όλων των παγκόσμιων εκκλησιαστικών ζητημάτων. Ότι οι εκκλησιαστικές αποφάσεις...
2020-11-11 23:55
  Ο πάπας Ιωάννης Η΄ ήταν έμπιστος του αποθανόντος Λουδοβίκου Β΄ και έπρεπε τώρα να επιλέξει ποιος από τους απαιτητές του αυτοκρατορικού θρόνου, δηλ. ο Κάρολος ο Φαλακρός της Γαλλίας ή αδερφός του Λουδοβίκος ο Γερμανικός θα γινόντας αυτοκράτορας. Γιαπρώτη φορά πάπας θα εξέλεγε αυτοκράτορα κι...
2020-11-12 18:38
  Όταν πέθανε ο πατριάρχης Μεθόδιος τον διαδέχθηκε ο Ιγνάτιος ο οποίος ήταν γιος του αυτοκράτορα Μιχαήλ Ραγκαβέ ο οποίος μετά την πτώση του πατέρα του είχε γίνει μοναχός. Συμφωνούσε με τους ζηλωτές που είχαν ως προπύργιό τους την μονή Στουδίου. Όμως σύντομα ήρθε σε σύγκρουση με την εξουσία,...
2020-11-13 18:30
    Την εποχή που κυριαρχούσε ακόμη ο Βάρδας έκανε την εμφάνισή του ο Βασίλειος Μακεδών, μεγαλόσωμος χωρικός από τα περίχωρα της Ανδριανουπόλεως. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ τον έκανε φίλο του και τον νύμφευσε με μια ερωμένη του την Ευδοξία Ιγγηρίνα. Ο Βασίλειος πέτυχε να σκοτώσει τον Βάρδα...
2020-11-14 10:22
  Ο Λέων Στ΄ είχε νυμφευθεί τρείς γυναίκες. Όταν μετά τον θάνατο της δεύτερης, νυ,φεύθηκε την Τρίτη προκλήθηκε σκάνδαλο γιατί ο ίδιος ο Λέων ε΄΄ιχε απαγορεύσει τη σύναψη τρίτου γάμου ενώ ήταν αρχικά αντίθετος ακόμη και τον δεύτερο. Όμως και η τρίτη γυναίκα του Ευδοξία πέθανε το 901 και ο χήρος...
2020-11-14 11:07
  -Εκχριστιανισμός Μοραβίας (Τσεχοσλοβακίας) Η Μοραβία βρισκόταν όπου είναι σήμερα η σημερινή Τσεχία-Σλοβακία. Την κατοικούσαν Σλάβοι. Μετά τον θάνατο Μ. Καρόλου ο ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος (846-880) κατόρθωσε να επιτύχει την ανεξαρτησία του παρά τις προσπάθεις του Λουδοβίκου του...
2020-11-14 23:21
  Από τον Θ΄ αιώνα και έπειτα το χάσμα μεταξύ των δύο εκκλησιών ολοένα και μεγάλωνε. Την εποχή του Όθωνος Α΄ του Μεγάλου η γερμανική αυτοκρατορία ενισχύθηκε. Ο πάπας Ιωάννης ΙΒ΄ έστεψε τον Όθωνα αυτοκράτορα στη Ρώμη. Έτσι ο παπισμός πέρασε στην γερμανική επιρροή. Ο αυτοκράτορας της Γερμανία...
2020-11-19 19:51
  Πριν τον Αλέξιο Κομνηνό βασίλεψε ο Μιχαήλ Δούκας (1071-1081), αυτός αναγκάστηκε  να ζητήσει την βοήθεια του πάπα Γρηγορίου  Ζ΄ και γι’ αυτό του πρότεινε την ένωση των εκκλησιών. Ο πάπας όμως ήταν πολύ απασχολημένος με τα ζητήματα των εκστρατειών του και γι’ αυτό δεν ασχλήθηκε μ’...
2020-11-30 11:40
  Στη Δύση ο Ρογήρος Β΄ ανακηρύχτηκε βασιλιάς στο Παλέρμο της Σικελίας και με την ευλογία της παπικής εκκλησίας ένωσε την Ν. Ιταλία και την Σικελία κάτω από το σκήπτρο του. Αυτές οι περιοχές ανήκαν στους Βυζαντινούς. Το 1141 ο Μανουήλ Κομνηνός διαδέχτηκε τον πατέρα του Ιωάννη στον θρόνο. Αυτός...
2020-11-30 23:46
  Ο γιος του Μανουήλ Κομνηνού, Αλέξιος Β΄ (1183-1185) παιδί έντεκα χρονών τον διαδέχτηκε στον θρόνο, έχοντας ως κηδεμόνα τη Γαλλίδα μητέρα του Μαρία από την Αντιόχεια. Ο Ανδρόνικος Κομνηνός (1183-1185) ισχυρίστηκε ότι οι σύμβουλοι του βασιλιά είναι ανίκανοι και πήρε την εξουσία στα χέρια του...
1 | 2 >>

Επαφή